Μαθήτριες και Μαθητές!

Posted by ΕΛΛΗΝ under
Μέσα από τον αγώνα μας ξεχωρίζει η δύναμη μας.. Σωματική και Πνευματική!
Οι άντρες λογικό ειναι να έχουνε μια δυνατότερη σωματική δύναμη από μια γυναίκα εκ φύσεως .
Τα πράγματα όμως αρχίζουν και αλλάζουν, βλέπαμε λίγες μαθήτριες να έχουν την δύναμη για να αγωνίζονται για την πατρίδα τους και το έθνος τους.
Με μερικές κινήσεις που τελευταία βελτιώνονται υπάρχει συμμετοχή και από μαθήτριες στον αγώνα μας.
Καλως ήρθανε και οι γυναικείες δυνάμεις για να συμπληρώσει τον αγώνα μας στο μέγιστο και όχι μόνο.

ΟΕΜΙΤΡΙΕΣ